Kus on tehaseid ja tootmist, seal on ka tööstusseadmeid. Et tootmine saaks sujuvalt toota, peavad tööstusseadmed olema hästi hooldatud ja töökindlad.

Et meie kliendid saaksid pühenduda tootmisele, keskendub Quanti meeskond teie tootmisprotsessi seadmete töökindluse tagamisele ja tõstmisele. Meie eesmärk on luua parim hooldusstrateegia, mis toetab kliendi strateegilisi eesmärke. Tahame olla usaldusväärne, pikaajaline partner meie klientidele, seepärast panustame hooldusmeeskonnas hoolivale suhtlusele, professionaalsusele ja paindlikkusele igapäevaselt teenust pakkudes.

Oleme osa Quant grupist, peakontoriga Rootsis ja hooldusüksustega Euroopas, Ameerikas ja Lähis-Idas. Panustame firmasisesele koostööle ja korrashoiuprotsessi pidevale arendamisele, tagamaks tipptasemel hooldusteenus pidevalt areneval tööstusmaastikul.

Oleme tööstusseadmete hooldusvaldkonna eestvedaja Eestis ning hooldame siin klientide tootmisi tsemendi, puidu, toidu ja komponentide tootmistes. Meie partneriteks Eestis on Heidelberg Materials Kunda, ABB, Metsä Wood ja Lantmännen Unibake.

Kuidas saame meie aidata teid? Meie tiim Eestis koosneb pea 100st hoolduseksperdist ja me oleme valmis aitama ka teie tootmist!

Tarvi Olli, Area Manager, Estonia

+372 58 626 303

Tehnilised projektid – edu tagavad paindlikud lahendused, professionaalsus ja laialdased teadmised

Kas soovite tagada, et projektid saaksid edukalt ja tõhusalt lõpule viidud ning teil oleksid kõik vajalikud professionaalsed ressursid? Meie ekspertidel on suured kogemused projektide läbiviimisel erinevates tööstusharudes. Meie meeskonnal on olemas võimekus, et aidata teid projekti kõikides etappides: projekti juhtimisel, planeerimisel ja läbiviimisel.

Quant haldab igal aastal sadu projekte meie klientide heaks. Meie meeskond on teostanud hulgaliselt erinevaid iga-aastaseid seisakuremonte erinevates tehastes ning osutanud muid remondi- ja hooldusteenuseid meie klientidele. Meie meeskonnal on suured kogemused tootmisliinide uuendamisel, remontimisel ja kolimisel.

Meie teenused sobivad igale kliendile, olenemata ettevõtte suurusest. Suudame pakkuda vastavalt kliendi vajadustele kas „võtmed kätte“ või osalisi projekte. Aitame teil viia projektid edukalt lõpule vastavalt kokkulepitud ajagraafikule ja eelarvele.

Taavi Saart, Project Manager, Estonia

+372 58 626 336

Me hoolime oma meeskonnast

Ohutus on meie igapäevatöös esmatähtis ning me väärtustame kõrget ohutuskultuuri. Meie pühendumus ohutusele väljendub soovis tagada, et kõik meie meeskonnaliikmed saaksid iga tööpäeva turvaliselt ja tervelt lõpetada – see on meie ühine eesmärk ja prioriteet.

Meie ettevõtte oluline vara on meie inimesed. Tegutseme valdkonnas, kus pakutava kvaliteedi taga seisavad oma ala eksperdid. Me toetame oma töötajaid nende karjääriredelil, pakkudes koolitusvõimalusi ja tuge nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Tööstushoolduse valdkond areneb kiiresti, uued tehnoloogiad pakuvad pidevalt kaasaegseid võimalusi, muutes meie igapäevatöö põnevaks!

Me hoolime oma meeskonnaliikmete heaolu eest, sest usume, et rahulolevad ja motiveeritud töötajad moodustavad aluse tõhusale meeskonnatööle ja ettevõtte ühisele edule.

Liina Reigo, HR Manager, Estonia

+372 58 626 302


Otsite unikaalseid lahendusi tööstusseadmete hoolduse jaoks?


UUED HOOLDUSALASED PARTNERLUSSUHTED

Valmis/uued projektid

Kas plaanite rajada uue tehase või laiendada olemasolevat tootmist? ​Oleme valmis pakkuma tuge parima hooldusstrateegia loomisel ja rakendamisel, et tagada teie tootmisprotsessi seadmete töökindlus ja maksimaalne kasutegur.

TÄISKORRASHOIUTEENUSEL PÕHINEVAD PARTNERLUSSUHTED

Ümberkujundamine

Kas soovite viia hooldustööd uuele kaasaegsele tasemele? Meie võtame vastutuse kõigi hooldusega seotud tegevuste eest, alates hoolduse juhtimisest ja arendamisest kuni kõigi kohapealsete tegevuste kavandamise ja teostamiseni, et oleks tagatud korrigeeriv, ennetav ja seisukorrast lähtuv hooldus, aga ka kulude ühtlustamine ja tehase parem toimimine.

HOOLDUSTE TEOSTAMISEL PÕHINEVAD PARTNERLUSSUHTED

Ressursitõhususe optimeerimine

Kas vajate abi ressursitõhususe optimeerimisel? Võtame enda peale kohustuse teostada hooldustegevusi vastavalt teie hooldusjuhtimisele, töökindlusele ja planeerimisele.

PROJEKTITEENUSED

Paindlik tugi ja teadmised

Kas kavandate uut arendusprojekti? Meie eksperdid aitavad teid projekti juhtimisel, planeerimisel ja läbiviimisel. Aitame teil projektid edukalt lõpule viia vastavalt kokkulepitud ajakavale ja eelarvele.


Mõned tööstused, kus me tegutseme

See, mis eristab Quanti teistest, on meie terviklik lähenemine, võttes enda kanda kogu protsessi haldamise. Ajal, kui klient keskendub tootmisele, seab Quant eesmärgiks seadmete usaldusväärsuse, soodustades tugevat ja koostöövalmis partnerlust. Selle pühendumuse tulemuseks on pikaajaline suhe, mis põhineb koostööl, paindlikkusel ja partnerlusel.

Tegutseme erinevates Eesti tööstussektorites, sealhulgas tsemendi-, puidu-, toiduaine- ja komponentide tööstuses. Oleme loonud pikaajalised edukad partnerlussuhted oma klientidega.

Puidutööstus

Kas soovite rohkem teada saada, mida me oleme teinud oma klientide heaks, kes tegutsevad puidutööstussektoris? Meil on laialdased kogemused selle valdkonna tööstusseadmete hoolduses. Võtke meiega ühendust, et arutada, kuidas saaksime teile toeks olla!

Toiduaine- ja jookide tööstus

Meie klient Lantmännen Cerealia kuulub Lantmänneni gruppi, mis on Põhja-Euroopa juhtiv tegija toiduainetööstuses. Quanti ja Lantmännen Cerealia koostöö eesmärkide hulka kuuluvad nii ohutus kui ka tootmisliinide tehniline kasutatavus.

Metallitööstus

Kas soovite rohkem teada saada, mida me oleme teinud oma klientide heaks, kes tegutsevad metallitööstussektoris? Meil on laialdased kogemused koostööst metalliettevõtetega. Võtke meiega ühendust, et arutada, kuidas saaksime teile toeks olla!

Kas soovite teada rohkem tööstusseadmete hoolduse kohta?

Kas teate, kuidas kajastub hooldusest tulenev lisaväärtus teie äritegevuses?

Kuidas loob hoolduskorraldus väärtust teie äritegevuse jaoks just praegu? Kas see toetab teie tootmise arengut ja äritegevuse eesmärke tulevikuks? Paljude erinevate majandusharude ettevõtteid ühendab üks küsimus – kuidas saaks hoolduskorraldus toetada meie äritegevust veelgi paremini?

Ressursside säästmine ja tööstusseadmete eluea pikendamine

Ühes meie Eestis asuvas üksuses lõpetasime pilootprojekti, mille eesmärk oli muuta meie hooldusprotsesse efektiivsemaks. Üleminek mõõdikutepõhisele hoolduslähenemisele on kaasa toonud tööprotsessi optimeerimise, ressursside säästmise ja masinate eluea pikendamise.


This site is registered on wpml.org as a development site.