Quantservice

26 syyskuun, 2019

Quant ja Oras – Yhdessä tuotantoon tehokkuutta

Keväällä 2009 Oraksen ja Sataservicen välillä syntyi sopimus kunnossapidon siirtymisestä aikaisemmalta toimijalta uudelle palveluntarjoajalle. Virallisesti yhteistyö käynnistettiin 01.05.2009, jolloin Sataservice aloitti kunnossapidon Oras Oy:n Rauman tehtaalla. Tänä vuonna juhlitaankin 10 vuotista yhteistä taivalta.

Oraksen tehdaspäällikkö Timo Rapeli oli tuolloin jo alusta asti mukana allekirjoittamassa kunnossapitosopimusta.

 – Silloin oli paljon isoja kunnossapito yrityksiä, jotka tarjosivat valmiita paketteja. Halusimme kuitenkin lähteä rakentamaan pitkää kumppanuussuhdetta, kertoo Rapeli. Joten näin syntyi sopimus Sataservicen kanssa. Molemmin puolinen tyytyväisyys oli alusta asti tärkeää.

Uuden yhteistyön alkaessa kymmenen vuotta sitten, ensimmäisinä vuosina kunnossapitojärjestelmää kehitettiin yhdessä eteenpäin tavoitteena luoda pohja kunnossapidon järjestelmälliselle tekemiselle. Uuden järjestelmän myötä avautui myös mahdollisuus töiden seurannalle, kun järjestelmään päivitettiin kaikki laitehierarkiat ja ennakkohuoltosuunnitelmat.

Kunnossapitotoiminnan kehityksessä päästiin yhdessä eteenpäin muutaman vuoden jälkeen, jolloin tuli aika ottaa seuraavat kehitysaskeleet ja syventää yhteistyötä. Sataservice ja Oras päätyivät yhdessä ratkaisuun, jossa Sataservice ottaisi kokonaisvastuun kunnossapidon kokonaisuudesta.

Avainkoneiden käytettävyys nostettiin 97,4 prosenttiin

Kustannukset laskuun ja käytettävyys nousuun. Tulevien vuosien mukanaan tuoma aikakausi vahvisti kumppanuuden jälleen uudelle tasolle, kun Sataservice kotiutti suurimman osan alihankintatyöstä itselleen ja samaan aikaan kilpailutti muutkin hankitakanavat.

Oraksen Rauman tehtaan tuotanto kasvoi merkittävästi vuosina 2016-2018, kun kunnossapidosta siirryttiin lähemmäs seuraavaa tasoa, eli käynnissäpitoa. Samaan aikaan tehtiin paljon muutostöitä erilaisista modernisoinneista mittaviin layout muutoksiin.

Seuraava askel otetaan kohti tuottavaa kunnossapitoa

Viime vuoden alussa alkoi uusi aikakausi kohti seuraavaa laajempaa kehitysvaihetta, jonka tarkoitus on nostaa käynnissäpito kohti seuraavaa tasoa. Syksy 2018 toi mukanaan muutoksia, kun Sataservicestä tuli osa Quant Finlandin Suomen ja Baltian yksiköitä. Yhdistyminen toi osaltaan mahdollisuuksia kehittää jälleen yhteistyötä uusien työkalujen avulla eteenpäin.

– Quant yhdistymistä Rapeli pitää positiivisena muutoksena. Enemmän systematiikkaa ja resursseja kehitystoimiin.

Vuodesta 2019 eteenpäin on tarkoitus yhdessä päästä kehittymään kohti oikeasti tuottavaa kunnossapitoa, jolloin keskitytään tehtaan tuottavuuden parantamiseen. Tämän osalta ensimmäiset askeleet otettiin jo heti alkuvuodesta, kun tehtaalla otettiin käyttöön QuantEffect OEE – järjestelmä.

Järjestelmän avulla on tarkoitus tunnistaa tehtaan tuottavuuden kipupisteet ja päästä yhdessä ratkaisemaan suurimmat pullonkaulat.

– QuantEffect OEE-järjestelmä on vasta alku vaiheessa, joten vielä ei tiedetä tuloksia, mutta mittarointeja on rakennettu, joka on suurin työ. Kun tuloksia alkaa tulemaan niin voidaan alkaa kehittymään ja asettamaan tavoitteita, toteaa Rapeli.

Kaikki tämä on osoitusta siitä, että kun asioita viedään aidosti yhdessä eteenpäin, niin molemmat pystyvät kehittymään, jolloin puhutaan oikeasta kumppanuudesta.

This site is registered on wpml.org as a development site.