Quantservice

13 huhtikuun, 2021

Moderni kunnossapito ja vahva yhteistyö ovat tuotantolaitoksen menestyksen avaimia

Kunnossapitotoiminto on nivoutunut yhä tiukemmin osaksi tehtaiden tuotantoprosessia. Kunnossapidon kehityksen edelläkävijänä tunnettu Quant tuottaa asiakkailleen maailmanluokan kunnossapitopalveluja turvallisuusajattelu edellä.

Kunnossapidon kehitysaskeleet määritellään aina yhdessä siten, että huomio pysyy tiukasti samaan aikaan myös turvallisuuskulttuurin kehityksessä ja ympäristön huomioinnissa.

Modernit työkalut ovat tehostaneet prosesseja, mutta kunnossapito on edelleen ihmisistä kiinni. Henkilöstön innovatiivisuus antaa vahvan pohjan koko yrityksen kehitykselle. Quant pystyy tuottamaan hyviä ratkaisuja käyttövarmuuden ja tuotantotehokkuuden maksimoimiseksi.

Erikoisosaaminen tukee ydinkunnossapitoa

Quant Finland on luonut pitkäaikaiset kunnossapitokumppanuussuhteet mm. Nornickel Harjavallan ja Boliden Harjavalta Oy:n kanssa. Tuorein yhteistyö Satakunnan alueella käynnistyi keväällä 2021 BASF Battery Materials Finland Oy:n kanssa.

Quant tukee laajalla erikoisosaamisellaan Bolidenin ydinkunnossapitoa ja on pystynyt tuottamaan selkeää lisäarvoa käyttövarmuuden maksimoimiseksi.

”Emme ole vain alihankkija, vaan yhteistyökumppani, joka jakaa yhteiset tavoitteet ja päämäärän. Hyvän yhteistyön myötä olemme pystyneet antamaan parhaan mahdollisen tukemme erikoisosaamisellamme infran, LVI:n, kunnonvalvonnan ja nosturien huollon suhteen”,kertoo Jani Ekman, yksikönpäällikkö Quant Finland.

”Olemme pystyneet tuottamaan selkeää lisäarvoa käyttövarmuuden maksimoimiseksi jo vuodesta 2017 lähtien. Esimerkiksi laitteiden omistajuuden suhteen on saavutettu iso parannus vuosien aikana”, Ekman lisää.

Vahva kokonaiskunnossapidon kumppani

Vuosikymmeniä yhtäjaksoisesti jatkunut yhteistyö Nornickelin kanssa lukeutuu Quantin suurimpien asiakkuuksien joukkoon, jossa Quant vastaa kokonaiskunnossapidosta.

”Kumppanuus on merkittävästi syventynyt vuosien aikana yhteisesti määriteltyjen strategisten tavoitteiden myötä, joita seuraamme yhdessä keskeisten mittareiden avulla.  Merkittävänä saavutuksena on teknisen käytettävyyden parantuminen”,kertoo Nornickel Harjavallan tuotantojohtaja Lauri Kokko.

Asiakkaaan teollisuuden ala on ajoittain haastava. Raaka-aineiden vaihtuvuus tarkoittaa prosessien uuudelleen rakennusta aika ajoin. Kunnossapidon tehostamiseksi vaaditaan kykyä hahmottaa lyhyen ja pitkän aikavälin asiat, kuten globaalit syklit sekä laitosten ikääntyminen.

Quant keskustelee Nornickelin kanssa avoimesti tulevaisuuden näkymistä. Avoimuus antaa avaimet reagoida ja määrittää tarvittavat uudet ratkaisut ajoissa. Monitasoinen yhteistyö ja avoimuus on ollut pitkän yhteistyön menestyksen avain. Kumppanit tuottavat toisillemme lisäarvoa olemalla vahvasti mukana toistensa prosesseissa.

Korkea käytettävyys

Quantilla on pitkä historia kunnossapidon ammattilaisena, mikä näkyy kehittyneinä konsepteina ja prosesseina. Erityisesti digitaalisiin työkaluihin ja raportoinnin kehitykseen on panostettu.

”Olemme yhdessä saavuttaneet laitoksen erittäin korkean käytettävyystason. Viimeisen kuuden vuoden aikana OEE on noussut 20 %. Teknisistä vioista johtuvia tuotantomenetyksiä on onnistuttu vähentämään 75% viimeisten kuuden vuoden aikana, mikä on mahdollistanut asiakkaan tuotantoennätysten tekemisen useampana vuotena peräkkäinkertoo Janne Haapala, aluepäällikkö Quant Finland.

”Seuraamme aktiivisesti muiden tärkeiden mittareiden lisäksi kunnossapidon yksikkökustannusta. Hyvistä saavutetuista tuloksista on osoituksena se, että tuotantomäärien kasvaessa yksikkökustannus on jopa hieman laskenut”, Kokko lisää.

Yksi tärkeimmistä osa-alue on kuitenkin aina ollut turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Turvallisuuden, siisteyden ja hygienian merkitys korostuu erityisesti laitoksella käsiteltävien raaka-aineiden vuoksi.

”Yhteisen työpaikan työturvallisuuden kehittäminen on myös Nornickelille yksi tärkeimmistä päämääristä. Olemme tyytyväisiä Quantin aktiiviseen panostukseen työturvallisuuden saralla. Erittäin positiivisena asiana koen, että yrityksen koko henkilöstö osallistuu aktiivisesti turvallisuuden kehittämiseen mm. turvallisuushavaintojen ja kehitysehdotusten avulla”,Kokko toteaa.

”On ollut aikoja, jolloin tapaturmien lukumäärä on ollut puhdas 0, miljoonaa työtuntia kohden. Saavutus on hyvä ja kertoo paljon kehityksestä yhteistyönaikana”,kertoo Haapala.

Hyvin toimiva yhteistyö mahdollistaa sen, että molemmat voivat keskittyä omiin vahvuuksiinsa. Eli oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Artikkeli julkaistu Talouselämän verkkosivuilla 13.4.2021.

This site is registered on wpml.org as a development site.