Quantservice

14 heinäkuun, 2021

Laitteiden elinkaarenhallinnalla varmistetaan tuotantolaitoksen luotettavuus myös tulevaisuudessa

life_cycle_management_quant

Kun uutta tuotantolaitosta lähdetään suunnittelemaan ja käynnistämään, tulisi jo tässä vaiheessa kiinnittää huomiota laitteiden elinkaarenhallintaan. Meidän lisäksemme myös tuotantolaitokset ikääntyvät. Kustannussäästöt, suunnitellut investoinnit ja tuotantolaitoksen parantunut luotettavuus on mahdollista saavuttaa, kun laitteiden elinkaarenhallinta toteutetaan oikealla tavalla.

Tuotannossa ilmaantuu odottamaton pysähdys, vanhassa laitteessa on jälleen vikaa. Sama laite, jota on jouduttu korjaamaan useasti ja odottamattomia kustannuksia on kertynyt jo iso summa. Kunnossapidon kustannukset ovat kasvaneet, ja nyt pitäisi vielä investoida yllättäen kokonaan uuteen laitteeseen. Vuodelle suunniteltu budjetti tulee ylittymään, ja isosti. Kuulostaako tutulta? Laitteiden elinkaarenhallinnassa olisi silloin parannettavaa.

Elinkaarenhallinnassa on kyse kustannustenhallinnan ja tuotannon luottettavuuden varmistamisesta. Jos laitteisiin ei suhtauduta elinkaarenhallinnan näkökulmasta, aiheuttaa se varmasti tulevaisuudessa haasteita budjetoinnissa, luotettavuudessa ja sitä kautta tuotannon tehokkuudessa.

Suunnitelmallisuudesta on useita hyötyjä

Quantilla kehitysinsinöörinä työskentelevä Jari Malmi on pitkään työskennellyt aiheen parissa ja omaa pitkän kokemuksen elinkaaren hallintaprosessiin liittyen.

– Laitteisiin tulisi suhtautua elinkaarenhallinnan näkökulmasta jo uuden laitoksen rakentamisvaiheessa. Kun laite on tarpeeksi vanha, se alkaa aiheuttamaan kalliita korjauskustannuksia ja suunnittelemattomia tuotannon pysähdyksiä. Nämä tilanteet on mahdollista välttää.

Hyvin haltuunotettu laitteiden elinkaarenhallinta mahdollistaa uusien koneidein ja laitteiden investoinnit suunnitellusti tasaisin välein eri vuosille laitoksen ikääntyessä. Välttäen tilanteen, että useat laitteet tulisi uusia odottamatta samana vuonna.

– Kun investoinnit on mahdollista suunnitella etukäteen, pystytään ne sisällyttämään jo aikaisessa vaiheessa tulevaan vuosibudjettiin. Tuotannnon luotettavuus myös säilyy, kun laite pystytään korvaamaan ennen, kuin se aiheuttaa vikojen kautta korkeita kustannuksia ja yllättäviä tuotannon pysähdyksiä.

Suunnitelmallisuudesta on useita muitakin hyötyjä. Sen lisäksi, että uusimalla laite tarpeeksi aikaisessa vaiheessa saadaan aikaan kustannussäästöjä, tuo suunnitelmallisuus myös säästöjä jo laitteiden hankintavaiheessa.

Laitteen hankinnan yhteydessä on mahdollista säästää suuriakin summia, kun kone tai laite on mahdollista tilata esimerkiksi vuoden toimitusajalla muutaman viikon toimitusajan sijasta.

Myös tilanteissa, jossa tuotannossa tapahtuu muutoksia, pystytään elinkaarenhallinnan ja suunnitelmallisuuden avulla suuntaamaan painopiste kriittiselle alueelle, kun investoinnit osataan heti ohjata oikeaan paikkaan ja aikaan luotettavuuden varmistamiseksi.

Kriittisyysluokka ja käyttöikä

Jos elinkaarenhallintaprosessia ei ole otettu käyttöön heti laitoksen rakennusvaiheessa, on se mahdollista käynnistää myös ikääntyvässä laitoksessa.

– Kun tuotantolaitoksen laitteiden elinkaarenhallintaprosessia aloitetaan ottamaan haltuun, otamme vahvasti mukaan myös asiakkaan puolelta tuotannon henkilökuntaa. Määrittelemme jokaiselle laitteelle oman kriittisyysluokan sekä käyttöiän, jossa otetaan huomioon laitteen vikahistoria ja häiriöherkkyys.

– Perustyön jälkeen, kokoamme suunnitelman sisältäen ehdotuksen lähivuosien ja tulevien vuosien investointikohteista.

Quantin asiantuntijoiden ja asiakkaan tuotannon yhteistyön avulla on mahdollista saavuttaa toimiva elinkaarenhallintaprosessi myös ikääntyvässä laitoksessa.

This site is registered on wpml.org as a development site.