27 marraskuun, 2020

Kehitä turvallisuusajatteluasi

Oletko joskus törmännyt henkilöön, joka tokaisee työmaalla ”Jos tässä jollekin sattuu, niin se on minulle itselleni” tai ”Ei tässä ole mitään vaaraa, kun tietää mitä tekee”?  Tai vielä tavallisempi kommentti ”Näin olen aina tehnyt eikä koskaan ole sattunut mitään” Ja miten olet itse reagoinut tähän?

Kyseinen henkilö olisi siis valmis ottamaan vastuun itsestään, mutta onko hän valmis ottamaan vastuun myös muiden läsnä olevien henkilöiden turvallisuudesta? Tai tietääkö hän, että hänen esimiehensä on viime kädessä vastuussa mahdollisesta tapaturmasta, vaikka hän ottaisi itse tietoisesti tämän riskin? Ja ennen kaikkea: tietoisen riskin ottaminen rikkoo varmasti sekä työnantajan määräyksiä että työturvallisuuslainsäädäntöä.

Kaikki ei aina mene suunnitellusti. Huolimattomasti arvioitu tilanne voi aiheuttaa vaaratilanteen myös muille. Turvallinen tekeminen, eli ohjeiden ja määräysten noudattaminen, muiden samassa työympäristössä työskentelevien työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä huolehtiminen, varovaisuuden noudattaminen sekä vaaroista, puutteista ja vioista välittömästi ilmoittaminen, kuuluvat jokaisen työntekijän lakisääteisiin velvollisuuksiin ja turvallisuudesta huolehtiminen on välittämistä niin itsestään, kuin työkaveristaankin.

Joskus saatetaan törmätä ajatukseen, että riskin ottoa ei ole, kun tehdään työtä ja ollaan tietoisia riskistä ja työ koetaan rutiininomaiseksi. Se, että olemme tietoisia riskistä, mutta emme ole tehneet korjaavia toimenpiteitä riskin pienentämiseksi, ei vähennä tapaturman vaaraa.

Vuosien mittaan positiivinen kehitys työturvallisuusajattelun saralla on vienyt turvallisuuden tasoa monessa työpaikassa eteenpäin. Työturvallisuus on noussut aiheeksi, johon halutaan yhdessä tiiminä panostaa. Tässä on mahdollisuus onnistua vain yhdessä, joten jokaisen omalla valinnalla on suuri merkitys. Muutos lähtee juuri sinusta.

​​​​Riski on potentiaalinen vaaratekijä, joka konkretisoituu, kun se tulee kosketuksiin esimerkiksi ihmisen kanssa ja siihen lisätään odottamaton tai jopa helposti nähtävissä oleva mahdollinen muutostekijä. Kuitenkin joissain vielä elää vahvana se ajatus ”Näin tämä on ennenkin tehty”, mutta samalla myönnetään, että vähemmän osaava ja kokenut asentaja ei pysty sitä turvallisesti näin tekemään. Tässä kohtaa pitäisi kaikkien sisäisten hälytyskellojen, -sireeneiden ja kongien soida niin, että taju meinaa lähteä.

Jos kaikki menee kuten aina ennenkin…

Mutta mitä jos ei mene? Riskin todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden arvioinnissa pitää aina muistaa, että hyvän tuurin varaan ei voi laskea. Riskejä on turha arvioida siltä pohjalta, että työ sujuu täysin suunnitellusti. Aina on mahdollista, että se kokenut ja ammattitaitoinen asentaja voi tehdä virheen, horjahtaa, kaatua, kompastua, saada sairaskohtauksen, työkalu voi livetä käsistä jne.

Itse asiassa, on erittäinkin todennäköistä, että juuri se pitkän työkokemuksen omaava asentaja on juuri se, joka joutuu vakavan tapaturman uhriksi. Tämä ilmenee tapaturmavakuutuskeskuksen tilastoista – ja tämä ilmiö on ollut teollisuudessa jo vuosikymmeniä nähtävissä.

Lisäksi useimmiten tapaturma on monen eri tekijän tai sattumuksen aiheuttama;

 1. Tapahtuu jotain odottamatonta
  • Jotain mihin tekijät eivät ole varautuneet, vaikka tutkinnassa selviäisi, että tapahtuma saattoi olla hyvinkin todennäköinen ja sellainen on sattunut aiemminkin.
 2. Esineen tai koneen tai sen osan hallinta menetetään, eikä siihen ole varauduttu esimerkiksi asianmukaisin työkaluin, suojauksin, lukituksin ja jarruin/tuin
 • Työkalu lipeää tai hajoaa
 • koneen osa hajoaa tai tippuu
 • kone tai sen osa liikkuu jne.
 1. Jonkun sattumuksen takia ei tehdäkään työtä alkuperäisen ajatuksen mukaisesti ja vaihdetaan työtapaa tai -menetelmää
  • Uusi riskienarviointi unohtuu, miten työn luonne juuri muuttui, ja näin myös riskit ovat erilaiset kuin alun perin ajateltiin.
 2. ​Työtapa on totuttu vanhastaan
  • missään vaiheessa viimeisten vuosien tai vuosikymmenen aikana kukaan ei ole kyseenalaistanut sen turvallisuutta tai järkevyyttä

Näitä kaikkia edellä mainittuja asioita yhdistää yksi asia, riskienarviointi. Vaarojen tunnistamisen yhteydessä ei ole onnistuttu tunnistamaan etukäteen tapahtumaan johtavia syitä eli riskejä.  ​

Miksi? Siksi, että ongelma vaikuttaa olevan näkymätön. On vaarallisia tai riskialttiita työtapoja, joita on totuttu käyttämään ymmärtämättä aidosti niiden riskejä, eivätkä nämä työtavat nouse esille ennen kuin jotain sattuu.” Tätä työtä on ennenkin tehty näin”, eikä kukaan ole – kuin ihmeen kaupalla – itseään vahingoittanut.

Tämä toimintatapa, ammattitaitoon ja tuuriin luottaminen​ ei ole kestävä millään työpaikalla. Joku kaunis päivä tähdet ovat väärässä asennossa, kaikki ei mene kuin Strömsössä, ja kaikki nämä potentiaaliset vaarat konkretisoituvat…ja joku loukkaa itsensä, ehkä vakavasti. Se voit olla sinä. Se voi olla työkaverisi.

Joten, pysähdy, havainnoi, kyseenalaista ja ota huomioon muuttujat ja suunnittele, vaikka työtehtävä olisi sinulle aikaisemmin jo tuttu. Sinun valintasi pysähtyä turvaa oman sekä työkaverisi turvallisuuden.

Iiris Paavisto

Turvallisuuspäällikkö

Quant Finland

Follow Iiris on LinkedIn

This site is registered on wpml.org as a development site.