16 huhtikuun, 2021

Kansainvälisen kaivosteollisuus yrityksen kehittynyt tuottavuus

Kansainvälinen kaivosteollisuudessa toimiva, ja useita kaivoksia omistava yritys oli kohdannut haasteita kunnossapitoprosessin tehokkuudessa. Heidän tavoitteenaan oli saavuttaa kilpailukykyinen kustannus kutakin tuotettua kuparitonnia kohden, mikä lisäisi tehokkuutta koko arvoketjussa.

Vuonna 2014 Quant solmi yrityksen kanssa laajennetun kunnossapitosopimuksen koskien tiettyä osaa kaivoksesta. OCE eli Overall Craft Efficiency oli alhainen ja Wrench Time oli tasolla 43 %. Alan keskiarvo oli 35% joka tarkoitti, että saavutettu taso oli jo yli alan keskiarvon, mutta asiakas tavoitteli yli 50% Wrench Time tasoa.

Pohjimmiltaan MTTR:n (Mean Time to Repair) osalta tulisi saavuttaa huomattava parannus, jotta se tukisi tuottavuuden kehitystä. Keskeisimmiksi kehitysalueiksi tunnistettiin:

-Huoltoresurssien riittämätön saatavuus, kuten työkalujen, nostureiden ja muiden työmääräysten suorittamiseen tarvittavien tärkeimpien laitteiden saatavuus.

-Pätevyystaso oli liian matala, eikä ollut täysin sopiva tarkoitukseen.

-Epäselvyyksiä havaittiin myös suunnitelmissa ja aikataulutuksissa, mikä johti edelleen resurssien puutteelliseen suunnitteluun, työn priorisointiin ja tuotannon ja kunnossapito organisaation epäsuhtaan.

Quantin ratkaisu

Quant aloitti välittömästi todellisen työajan opitmointiprojektin, jota tuki OCE-metodologia. Projektin tavoitteet olivat:

-Tunnistaa mahdollisuudet parantaa henkilöstöresurssien tuottavuutta. (Tehdään enemmän samoilla resursseilla, tehdään sama vähemmällä vaivalla).

-Tunnistaa toiminnot, jotka eivät tuota lisäarvoa kunnossapidolle ja jotka tulisi minimoida, tai poistaa kokonaan.

-Edistää yrityksen tuottavien resurssien (varat, henkilöstö jne.) tehokasta ja optimaalista käyttöä.

Tutkimus paljasti, että ohjeiden, materiaalien ja työkalujen odotusajasta koostuva kokonaisaika erityisesti mekaanisella puolella oli jopa noin 35% kokonaistyöajasta.

Juurisyyn selvittämiseksi Quant otti uuden askeleen, ja lähti suorittamaan kaikille osastoille yksityiskohtaisempaa tutkimusta työajan jakautumisesta päivän aikana. Toteutetusta tutkimuksesta kävi ilmi, että ”waiting for release” oli erityisesti näkyvillä aamuisin noin klo 10-11. Tämä johtui jaetusta vastuusta asiakkaan ja urakoitsijan välillä suunnittelun ja aikataulutuksen osalta.

Tutkimuksen havaintojen perusteella aloitettiin suunnittelun ja aikataulutuksen optimointi – erityisesti tiiviistä vuoropuhelusta asiakkaan kanssa – sekä kulttuurin kehittämisestä kohti proaktiivisuutta, jotta ajanhukka olisi mahdollista minimoida. Vaihe sisälsi kunnianhimoisen sarjan workshoppeja yhdessä asiakkaan kanssa, koskien suunnittelua ja aikataulutusta.  Tavoitteena oli selventää rooleja, vastuuta, parantaa Lock out – Tag Out prosessia, parantaa ILS:n (Integrated Logistic Support) suunnittelua ja varmistaa työkalujen ja muiden tarvittavien resurssien olemassaolo työtehtävien suorittamiseen.

Lisäksi työntekijöille järjestetään jatkuvasti koulutuksia, joilla varmistetaan osaamisen vastaavan tarkoitusta, työtehtävät ja vastuut selkeytettiin ja tehokkaat kommunikointi kanavat perustettiin viestintään asiakkaan kanssa.

Asiakas arvo

Quant ja asiakas saavuttivat neljän vuoden aikana yhdessä sovitut tavoitteet tehokkuuden parantamiseksi.

-Todellinen työaika parani 43%:sta (2014) 49%:iin (2018), mikä lisäsi tuottavuutta

-Kumulatiivinen ajansäästö oli 98 000 työtuntia neljän vuoden aikana

What is your next step to reach the full potential of maintenanceContact us to learn more!

This site is registered on wpml.org as a development site.