Quantservice

26 toukokuun, 2019

Asiantuntijana Tuottavuuden tekijä – Tekoäly optimoi huoltotarpeen ja parantaa tuotannon suunnitelmallisuutta.

Tekoäly estää pitkät seisakit ja suuret kustannukset. Vikojen ennakointi on merkittävä etu tehtaissa, koska ennakoimalla pystytään vaikuttamaan seisakkien kestoon sekä niiden aiheuttamiin kustannuseriin. Kyseessä on siis tulevaisuuden kannalta merkittävä kehitysprojekti, jossa on mukana alan asiantuntijoista koostuva yhteistyökumppaneiden verkosto.

Heti alkuvuodesta käynnistetty kehitysprojekti kulkee nimellä Edge – Edge Analytics for Smart Diagnostics in Digital Machinery Concept. Projekti on edennyt tähän asti toivotussa aikataulussa ja Quant on tehnyt sopimuksen algoritmin kehittämisestä yhteistyökumppaninsa kanssa.

Tekoäly on tulevaisuudessa kunnossapidon yksi merkittävimpiä muutosaaltoja, joka vie alan toimijoita ja koko teollisuuden kunnossapidon uudelle tasolle. Kehityksen alla oleva tekoäly nosturin vikaantumisen ja eliniän ennakointiin on jatkossa kehitettävissä osaksi myös muita laitteita kuten esimerkiksi työstökoneita tai teollisuuden prosessilaitteita.

Projektin kohderyhmänä ovat siltanosturit, joita käytetään esimerkiksi paperitehtaissa, terästehtaissa ja konepajoissa.  Kohteena ovat erityisesti nosturit, joiden vikaantuminen aiheuttaa tuotannon pysähtymisen ja suuret taloudelliset tappiot. Eli nosturit, joiden toiminta on kriittisessä asemassa.

Projektin tavoitteena on luoda automaattinen järjestelmä, jolla pystytään ennakoimaan huollon tarve, vikaantumisen ajankohta ja elinkaarenhallinta eli jäljellä oleva elinikä. Jo siltanosturien konedirektiivin perustuvien vaatimusten mukaan nosturin käyttöikä pitää olla selvillä.

Kehitysprojektin tuloksena on järjestelmä, joka kerää dataa ja ymmärtää itse esimerkiksi mekaanisen kuormituksen kasvaneen. Parhaimmillaan järjestelmä ehdottaa käyttäjälle ja kunnossapidolle, missä vika on tai esimerkiksi kunnossapitojärjestelmän tietojen avulla missä ongelma on ollut viimeksi vastaavien oloarvomuutosten aikana. Tästä kaikesta koneäly informoisi käyttäjiä ja kunnossapitohenkilöstöä reaaliajassa ja myös etäkäyttösovelluksella.

Tulevaisuudessa laite informoi käyttäjiään huollon tai korjauksen tarpeesta suoraan käyttöpaneeliin etäkäyttösovelluksella. Laite informoi huollon kohteen ja lisäksi antaa ohjeita huollon suorittamiselle.

 

Petteri Särkiniemi

Quant Finland Oy

This site is registered on wpml.org as a development site.