2 heinäkuun, 2020

Asiantuntijana Tuottavuuden Tekijä – Ennustava kunnossapito

Tuotantolaitteiden luotettavuus on yksi tehtaan merkittävimmistä asioista. Yllättävät tuotantokatkot eivät ole toivottuja, aiheuttavat päänvaivaa ja vaikutukset näkyvät suoraan liiketoiminnassa.

Kunnossapitoalan jatkuva kehitys tuo mukanaan uusia ratkaisuja, joiden myötä oikeita huoltotoimenpiteitä pystytään toteuttamaan oikeaan aikaan. Puhutaan ennustavasta kunnossapidosta, jonka tavoitteena on havaita mahdolliset ongelmatekijät tarpeeksi aikaisin ja välttää turhat tuotannon pysähdykset.

Kehityspäällikkö Tommi Palmroth ja NDT/PdM Specialist Lari Halonen kertovat esimerkkitapauksesta, miten langattomien antureiden avulla estettiin suurempi vaurio ja laitteen pysäytys, kun anturin lähettämää dataa pystyttiin vertaamaan historiatietoon.

-Kunnonvalvonta sensori oli asennettu laitteeseen ja anturilla saatava data siirtyi automaattisesti quant Predict Common Core (qPCC) -järjestelmään. Järjestelmään asetettu hälytysraja perustui anturilta saatuun normaaliin värähtelyyn. Värähtely ylitti toistuvasti asetetun hälytysrajan, jolloin qPCC -järjestelmä teki automaattisen työpyynnön kunnossapitojärjestelmäämme, Palmroth kertoo.

Langattomien antureiden avulla kaikki tarvittavat tiedot yhdistyvät yhdessä järjestelmässä, jossa niitä pystytään myös hallinnoimaan. Kaikille laitteille on määritetty tietyt raja-arvot, joiden ylittyessä lähtee työpyyntö eteenpäin. Tämä mahdollistaa ympärivuorokautisen seurannan ja nopean reagoinnin.

Fokus luotettavuuden parantamisessa ja kustannusten optimoinnissa

quantPredict:n toiminnan tarkoitus on nimenomaisesti keskittyä ennustavaan kunnossapitoon. Toteuttaen ennakkohuolto aikaperusteisen huollon sijaan laitteen kunnon ja todellisen käyttöajan perusteella. Tämä auttaa sekä luotettavuuden parantamisessa, että kustannusten optimoinnissa. Kyse on modulaarisesta järjestelmästä, joka maksimoi laitteiden käytettävyyden ennustamalla laitteiden vikaantumisen.

-Työpyynnön saapumisen jälkeen, anturilta saatua dataa analysoitiin qPCC-järjestelmässä ja  pystyimme toteamaan vian todennäköisesti johtuvan moottorin laakerista. Kun moottorille tämän jälkeen suoritettiin ylimääräinen värähtelymittaus, ongelmakohta varmistui ja värähtelymittaajat suosittelivat  moottorin vaihtoa/huoltoa sopivassa tuotantotilanteessa.  Ennustavan kunnossapidon ansiosta moottori vaihdettiin seuraavalla viikolla ilman odottamatonta tuotantokatkoa, varamoottorin ollessa valmiina odottamassa, Halonen kertoo.

Järjestelmän toimivuutta on haluttu nyt myös lähteä haastamaan ja kehittämään eteenpäin, kokeilemalla sen toimivuutta erilaisissa ympäristöissä. Jo hyvinkin yksinkertaisilla toimilla, kuten lämpötilan mittauksella pystytään ennustamaan laitteiden mahdollisia vikaantumisia. Nopea ja helposti lisättävä kehitysaskel parantaa laitteen luotettavuutta.

Quant on jatkuvasti kehittyvä yritys ja yhteistyökumppanuuden tavoitteena onkin yhteinen kasvu asiakkaan kanssa. Jatkuvan kehityksen nälkä näkyy myös Quantin tarjoamissa digitaalisissa työkaluissa, kun käytössä on alan johtavat digitaaliset ratkaisut.

Tommi Palmroth                                                                                                                                 Lari Halonen

Kehityspäällikkö                                                                                                                                  NDT/PdM Specialist

tommi.palmroth@quantservice.com                                                                                                  lari.halonen@quantservice.com

This site is registered on wpml.org as a development site.